Metges de tractaments complementaris

Objectius

La Secció té com a objectiu reunir els col·legiats que participin de característiques comunes en la seva activitat professional, amb la finalitat de poder debatre, proposar i defensar aspectes específics relatius a la forma com s'ha de desenvolupar el seu exercici professional.

A tal fi:
Promourà i divulgarà la bona praxi en l'àmbit assistencial propi dels membres de la Secció, vetllant perquè els tractaments complementaris es practiquin en el context d'un acurat diagnòstic basat en els criteris comuns de classificació de les malalties, i per a que s'informi degudament al pacient del caràcter complementari del tractament i de que no es tracta d'una alternativa terapèutica.

Divulgarà, amb els instruments i mitjans oportuns, el deure dels seus membres d'actuar de conformitat amb la normativa professional, els Estatuts col·legials, el Codi de Deontologia, així com de la resta de resolucions o acords corporatius que puguin afectar aquest àmbit d'exercici, i, entre altres, el Document de Posició col·legial anomenat "Principis per a l'ús mèdic de teràpies complementàries".

Promourà l'increment del coneixement i la participació dels seus membres en activitats d'índole científica, de divulgació i de formació.

Promourà que els metges procurin proporcionar o informar al pacient de tots els recursos terapèutics dels quals avui disposa la ciència mèdica i apliqui les recomanacions relatives a la seguretat i qualitat assistencial.

Prestarà orientació i assessorament als membres de la secció en aquelles matèries que siguin pròpies del col·lectiu.

Assessorarà a la Junta de Govern del CoMB en aquelles qüestions derivades de la pràctica de tractaments complementaris.

 

Ens pots trobar a...

E-mail:


Telèfon:
93 567 88 88

Fes-te membre d'una secció

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web