Seccions col·legials

Metges Titulars

La Secció Col·legial de Metges Titulars té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que practiquen aquesta modalitat d'exercici en l'àmbit del Col·legi de la província de Barcelona, d'acord amb la legislació vigent.

 • PresidentDr. Jesús Cruzán Morano
 • VicepresidentDr. Salvador Figueras Clarasó
 • SecretàriaDra. Ma. Victòria Marina Ortega
 • TresorerDr. Salvador Figueras Clarasó
 • VocalsDra. Ma. José Castany Fàbregas
  Dr. Fèlix Salvador Martínez Crespo
  Dra. Ma. Pilar López Parés
  Dr. Lluís Matas Castañeda
  Dra. Patricia Cajal Milagro
 • Vetllar pel prestigi i per l'actualització de les funcions pròpies del Cos de Metges Titulars.
 • Mantenir una relació de col·laboració amb la resta de les Seccions de Metges Titulars d'altres Col·legis Catalans, així com amb les Seccions que tinguin unes finalitats i uns objectius comuns.
 • Estudiar i proposar solucions als problemes que afectin a la comunitat en matèria assistencial i de salut pública, a través de la Junta Directiva del Col·legi, per a la seva canalització als organismes corresponents.
 • Promocionar la formació continuada dels seus membres.
 • Assessorar a la Junta Directiva del Col·legi en els problemes derivats d'aquest tipus d'exercici professional.
Fes-te membre de la secció
Donar-se d'alta
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88