Societats Professionals

Inscripció d’actes posteriors

Les Societats Professionals estan obligades a tenir les seves dades actualitzades al Registre de Societats Professionals i hauran d’informar sobre qualsevol variació en les dades de la societat o dels socis que la integren.

Les Societats Professionals hauran d’informar si hi ha canvis en:

 • Nomenament i cessament d'administradors.
 • Transmissió de participacions socials/accions.
 • Adquisició o pèrdua de la unipersonalitat.
 • Trasllat de domicili social.
 • Ampliació / reducció de capital.
 • Fusió, escissió, dissolució o liquidació de la societat.
 • Altres modificacions estatutàries.
 • Modificació d'altres dades actualment. inscrites, com números de telèfon, adreça de correu electrònic, centres d'activitat, etc.

L’obligatorietat del registre de les societats professionals està d’acord amb la normativa actual Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, i el Reglament del Registre de Societats Professionals del CoMB.

2

Important: les següents dades seran incloses en el Registre de Societats Professionals del CoMB d’accés públic per a col·legiats i ciutadans:

 • Denominació social
 • Domicili social amb telèfon
 • Adreça electrónica
 • Pàgina web
 • Nom, cognoms i número de col·legiat dels socis i dels administradors, siguin professionals o no, i el número de col·legiat en el cas dels professionals.
 • Adreça d'altre/s centre/s on es realitza l'activitat (inclòs telèfon i adreça electrònica).

Presencial
Unitat d'Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB

Per correu electrònic a registresocietats