Metges

Alta i baixa de seccions col·legials

Les seccions col·legials són òrgans interns de participació del CoMB que reuneixen col·legiats amb característiques i interessos comuns.

Debaten, proposen i defensen aspectes específics de la problemàtica professional comuna, en el marc de la normativa professional, i assessoren la Junta de Govern, quan aquesta ho sol·licita.

Algunes de les seccions col·legials tenen una quota mensual obligatòria que es carrega dins del rebut col·legial trimestral.

Vies de tramitació

Online
a través de la pàgina de cadascuna de les Seccions Col·legials (Contacte)

Per correu electrònicseccions .

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Recorda portar tota la documentació original necessària quan vinguis al CoMB a realitzar el tràmit