Metges

Atur

Si et trobes a l’atur i no estàs treballant en una feina remunerada, tens dret a gaudir temporalment de la reducció del 100% de la quota col·legial.

  • Quan s'autoritzi aquesta reducció, passaràs a estar inscrit amb la condició de no exercent
  • Quan tornis a realitzar una activitat professional retribuïda, ho hauràs de comunicar al CoMB per tal de tornar a la situació de col·legiat en exercici.
  • Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del CCMC, pots contractar la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre i per actes mèdics realitzats amb anterioritat. Per més informació et pots a adreçar a resp_prof.
3

Certificat de l'Agència Tributària acreditatiu de què NO estàs inscrit en el cens d'obligats tributaris. Aquest document ha d'haver estat emès com a màxim 2 mesos abans de la sol·licitud.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB