Metges

Reincorporació

Documentació

1

Títol de llicenciatura o grau (original i fotocòpia). En cas que el títol sigui estranger, cal aportar també l'homologació (original).

2

Títol d’especialista (original i fotocòpia). En cas que el títol sigui estranger, aportar també l'homologació (original).

3

D.N.I. (original i fotocòpia).

4

De no tenir D.N.I., cal portar el N.I.E i l’autorització de residència i treball. En cas de no tenir-la, o tenir-la en tràmit, la col·legiació serà "SENSE EXERCICI" fins la presentació dels permisos esmentats en aquestes oficines col·legials. La col·legiació "sense exercici" no eximeix la obligatorietat del pagament de les quotes col·legials.

5

Una fotografia tipus carnet.

6

Documentació acreditativa de domicili: particular o rofessional. És imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona.

7

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol: certificat d’aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la professió mèdica. Aquest certificat caduca al cap de tres mesos de la data d’expedició.

8

Si procedeixes de l'estranger: un certificat emès per les autoritats competents del país on darrerament has treballat, que garanteixi estar legalment titulat per la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a Metge. Aquest certificat, degudament postil·lat, tindrà com a màxim tres mesos de validesa des de la data d'expedició.

9

En cas de tractar-se d'una situació diferent et recomanem que ens contactis per determinar quina documentació et cal.

10

Domiciliació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina de la 2a planta de l'edifici del Col·legi de Metges.

Vies de tramitació

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Recorda portar tota la documentació original necessària quan vinguis al CoMB a col·legiar-te