Metges

Reincorporació

Documentació

1

Títol de llicenciatura o grau (original i fotocòpia). En cas que el títol sigui estranger, cal aportar també l'homologació (original).

2

Títol d’especialista (original i fotocòpia). En cas que el títol sigui estranger, aportar també l'homologació (original).

3

D.N.I. (original i fotocòpia).

4

De no tenir D.N.I., cal portar el N.I.E i l’autorització de residència i treball. En cas de no tenir-la, o tenir-la en tràmit, la col·legiació serà "SENSE EXERCICI" fins la presentació dels permisos esmentats en aquestes oficines col·legials. La col·legiació "sense exercici" no eximeix la obligatorietat del pagament de les quotes col·legials.

5

Una fotografia tipus carnet.

6

Documentació acreditativa de domicili: particular o rofessional. És imprescindible que estigui ubicat a la província de Barcelona.

7

Si procedeixes d'un altre col·legi de l'Estat espanyol: certificat d’aquest que acrediti que no et trobes ni inhabilitat ni suspès per a l’exercici de la professió mèdica. Aquest certificat caduca al cap de tres mesos de la data d’expedició.

8

Si procedeixes de l'estranger: un certificat emès per les autoritats competents del país on darrerament has treballat, que garanteixi estar legalment titulat per la pràctica de la Medicina i no haver estat desqualificat o inhabilitat pel seu exercici com a Metge. Aquest certificat, degudament postil·lat, tindrà com a màxim tres mesos de validesa des de la data d'expedició.

9

En cas de tractar-se d'una situació diferent et recomanem que ens contactis per determinar quina documentació et cal.

10

Domiciliació bancària: és imprescindible domiciliar el pagament dels rebuts que es derivin de la col·legiació. Descobreix els avantatges del Compte MED1 de BBVA, de contractació exclusiva a l'oficina de la 2a planta de l'edifici del Col·legi de Metges.

11

Descarrega’t l’app del CoMB MetgesBarcelona. Aquesta aplicació incorpora un certificat digital mobile que t'identifica i et permetrà realitzar alguns dels tràmits de l’alta.

Vies de tramitació

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Recorda portar tota la documentació original necessària quan vinguis al CoMB a col·legiar-te