Metges

Incapacitat Temporal superior a 90 dies

Si has tingut un accident o pateixes una malaltia que afecta el desenvolupament normal de la teva feina i la baixa laboral supera els 90 dies, el Col·legi et dona suport en aquesta situació amb una reducció de la quota col·legial.

Per tramitar aquesta reducció, és necessari:

  • Presentar el document de baixa laboral corresponent al període pel qual es demana la reducció de la quota, es podran beneficiar d'una reducció del 100 % en la quota col·legial.
  • En el moment que la situació canviï i t'incorporis de nou a la teva activitat laboral, ho hauràs de comunicar al CoMB per tal de tornar a la situació de quota completa.
  • La data d'inici de la reducció de quota per motiu d'IT de més de 90 dies es podrà fer retroactiva fins a l'inici de la IT mentre no s'hagin superat els 120 dies en relació amb la data de comunicació d'aquesta. En cas d'haver-se superat aquest termini, la data d'inici serà igual a la data de comunicació de la IT.
2

Document/s de baixa laboral corresponent/s al període del qual es demana la reducció de quota.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB