Codi de Deontologia

El Codi de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya inclou el conjunt de normes i principis ètics i deontològics que han d’inspirar i guiar la conducta professional i la praxi mèdica.

Va ser aprovat el 15 de setembre de 2021 pel Plenari del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya i està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 4 de gener de 2022 (Resolució JUS/3841/2021, de 21 de desembre).

Consulta el Codi de Deontologia vigent des del 5 de febrer de 2022

Accés als Apunts del Codi de Deontologia

Coneix a la Comissió de Deontologia

Codi de deontologia