Codi de Deontologia

El codi de deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) inclou el conjunt de normes i principis ètics que han d’inspirar i guiar la conducta professional i la praxi mèdica.

Va ser aprovat a l'Assemblea de Metges de Catalunya celebrada al Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997 i va ser actualitzat, prèvia presentació al Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya per acord del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya de 24 de gener de 2005.

El Codi de Deontologia del CCMC es troba en procés de revisió i modificació amb l’objectiu d’adaptar-lo als nous reptes de la professió.

Consulta el Codi de deontologia Coneix a la Comissió de Deontologia

Codi de deontologia