Presentació

El MIR és la formació que reben els metges i metgesses sobre l’especialitat concreta a la que es volen dedicar. Aquesta formació es realitza en centres docents autoritzats, un cop superada una prova de caràcter estatal.

La realització d’aquesta formació és requisit indispensable per exercir com a especialista a qualsevol país de la Unió Europea.

Activitats

9a Jornada d'Orientació per als Futurs MIR. Del 8 al 19 de juny. ONLINE

A les Jornades d'Orientació MIR els futurs residents poden informar-se personalment i de primera mà amb metges residents sobre quatre especialitats. Podeu consultar tots els webinars de la jornada.

Veure vídeo de l'acte