Presentació

El MIR és la formació que reben els metges i metgesses sobre l’especialitat concreta a la que es volen dedicar. Aquesta formació es realitza en centres docents autoritzats, un cop superada una prova de caràcter estatal.

La realització d’aquesta formació és requisit indispensable per exercir com a especialista a qualsevol país de la Unió Europea.

Activitats

11a Jornada d'Orientació per als Futurs MIR. Del 14 al 25 de març de 2022. ONLINE

A les Jornades d'Orientació MIR els futurs residents poden informar-se personalment i de primera mà amb metges residents sobre quatre especialitats. Podeu consultar tots els webinars de la jornada.

Més informació

Benvinguda als nous col·legiats MIR 2022. 23 de maig 2022.

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) donarà la benvinguda als nous metges i metgesses que s’incorporen com a residents. La jornada recupera la presencialitat després de dos anys.

Més informació