MIR, formació especialitzada

En aquest espai trobaràs tota la informació sobre l’examen MIR i les novetats de la convocatòria en curs, així com consells per fer front a l’examen i a la residència.

Com accedir a la formació especialitzada

Per accedir a les places de formació especialitzada, has d’haver superat l’examen MIR, una prova d’àmbit estatal en la qual els aspirants han de superar un exercici de 250 preguntes de resposta múltiple. El temps màxim de què disposen és de cinc hores.

La puntuació total s’obté sumant la nota d’aquesta prova amb la valoració dels mèrits acadèmics.

L’adjudicació de les places de formació especialitzada es realitza seguint l’ordre de màxima a mínima puntuació total obtinguda per cada aspirant.

Qui pot realitzar la prova

Els llicenciats en medicina de qualsevol país de la Unió Europea.

Els llicenciats en medicina que provenen de països amb acords de cooperació cultural amb Espanya, sempre amb prèvia homologació del títol de medicina.

Quan es convoquen les places

Les places per accedir a la formació especialitzada es convoquen anualment. El nombre concret de places disponibles per a cada especialitat es decideix en funció de la capacitat docent acreditada, la disponibilitat pressupostària i les necessitats socials i sanitàries del moment.

On es realitza la formació

La formació especialitzada a l’Estat Espanyol es desenvolupa en centres i unitats docents especialment acreditades pels ministeris d’Educació i Cultura i el de Sanitat i Consum.

MIR

10 consells per matenir la calma i la concentració a l'examen

El Dr. Florian Castet (FC), número 4 de l’examen MIR 2014-2015 i, actualment, R1 del servei d’oncologia mèdica de l’Hospital Universitari de Bellvitge i la Dra. Joana Herrero (JH), R4 de pediatria a l’Hospital de la Vall d’Hebron.

Els seus consells i la seva experiència us ajudaran a arribar a l’examen concentrats, calmats i preparats per treure el millor de vosaltres!

Llegir consells
MIR

Tot el que necessites saber sobre la residència

Llegir

MIR

Com afrontar la residència: Voleu ser metges o fer de metges?

Llegir

MIR

Tenir cura de la pròpia salut

Llegir