Qui som

Assamblea de Compromissaris

L'Assemblea de Compromisaris del CoMB és un òrgan col·legial de caràcter participatiu i assessor format per 300 metges i metgesses delegats que representen cadascuna de les comarques.

Els membres de l’assemblea són escollits cada quatre anys per sufragi universal en les eleccions col·legials .