Seccions col·legials

Metges d'Hospitals

La Secció Col·legial de Metges d’Hospitals, té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que integren les plantilles de personal facultatiu assistencial dels diversos Hospitals en l’àmbit del Col·legi de la província de Barcelona.

 • PresidentDr. Miguel Ángel Berruezo Naval
 • VicepresidentDr. Francisco Carlos Agatón Bonilla
 • SecretàriaVacant
 • TresorerVacant
 • VocalsDr. Juan Miguel Palau Esplà
  Vacant
 • Vetllar pel degut assessorament a la Junta Directiva del Col·legi en els problemes derivats de l’exercici de la Medicina Hospitalària.
 • Vetllar per l’estudi i solució, si és possible, dels problemes plantejats en les relacions professionals dels Metges de la Secció en l’àmbit hospitalari i amb els Organismes Oficials.
 • Promoure l’augment de prestigi de la Medicina Hospitalària vetllant per evitar situacions anti-deontològiques.
 • Estudiar la forma de dignificar professionalment l’exercici en l’àmbit hospitalari en els seus aspectes de dedicació i remuneració.
 • Assessorar als col·legiats en tots els assumptes que li plantegin relacionats amb l’exercici de la professió en l’àmbit hospitalari.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88