Seccions col·legials

Medicina del Treball

La Secció Col·legial de metges de Medicina del Treball té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que practiquen aquesta modalitat d’exercici en l’àmbit territorial del CoMB i promou les accions per millorar i desenvolupar la pràctica d’aquest exercici.

 • PresidentDr. Xavier Orpella Garcia
 • VicepresidentDr. Alejandro Guerrero Roca
 • SecretàriaDra. Noemí Prat Sierra
 • TresoreraDra. Dolors Solé Gómez
 • VocalsDr. Eduard Gaynés i Palou
  Dr. Rafael Padrós Selma
  Dr. Pere Sanz Gallen
  Dra. Elisabet Purtí Pujals
 • Promoure les accions necessàries per millorar i desenvolupar la pràctica d’aquest exercici.
 • Potenciar la formació continuada i el reciclatge dels professionals del seu àmbit i tanmateix estimularà el coneixement d’aquesta especialitat mèdica entre la resta de les mateixes en les matèries amb implicació recíproca.
 • Establir la relació necessària a través del Col·legi, amb els poders públics, Organismes i Entitats Assistencials per enlairar el nivell i l’eficiència assistencial.
 • Col·laborar estretament amb les Seccions, Societats, Associacions i la resta d’Entitats que amb fins acadèmics estiguin vinculats amb la Medicina del Treball.
 • Assessorar a la Junta de Govern del Col·legi en totes les qüestions que afectin aquesta disciplina.
 • Assessorarà a través del Col·legi, a les Institucions ciutadanes i a la Comunitat en general en les qüestions que esdevinguin un perill per la Societat o el Medi Ambient per causa del Treball.
 • Prendre contacte amb la resta de Professionals i Organitzacions arreu de Catalunya, Estat Espanyol i fins i tot Internacionals per aconseguir estratègies conjuntes quan així ho aconsellin les qüestions a tractar.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88