Seccions col·legials

Metges de Sexologia Mèdica

La secció col·legial de sexologia mèdica agrupa tots els metges i metgesses que per la seva formació exerceixen algun vessant de la sexologia, que tenen acreditada formació específica en sexologia o que volen dedicar-s’hi específicament, tot vetllant per la seva correcta formació.

 • PresidentDr. Manel Honrado Eguren
 • VicepresidentaDra. Francisca Molero Rodriguez
 • TresoreraDra. Constanza Isabella Bartolucci Konga
 • VocalDr. Ricardo Gallego Luis
 • VocalDr. Jose Miquel Viladoms Fuster
 • Donar a conèixer el rigor professional dels metges que exerceixen la sexologia mèdica o qualsevol vessant sexològica i la tasca que duen a terme.
 • Aconseguir un alta consideració de la sexologia mèdica així com possibilitar la contractació per part de la sanitat pública i de les mutualitats, de professionals que s’hi dediquin, total o parcialment.
 • Promoure una retribució justa per als actes mèdics dins el camp de la sexologia.
 • Afavorir les relacions amb altres col·legis oficials, en anàlogues circumstàncies, per coordinar accions i decisions, especialment els que formen el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
 • Impulsar l’acompliment a la nostra societat de la Declaració Universal dels drets sexuals.
 • Assessorar a la Junta del Col·legi en els aspectes i problemàtiques corresponents a qüestions de sexologia mèdica, quan ho sol·liciti.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88