Seccions col·legials

Metges amb Formació Extracomunitària

La secció col·legial de metges amb formació extracomunitària agrupa tots aquells metges col·legiats que han obtingut la seva formació graduada i/o especialitzada oficial en països no membres de la UE, de l’EEE o Suïssa.

 • PresidentaDra. Ana Graciela Angulo Menendez
 • VicepresidentDr. Alonso Jose Salazar Baez
 • SecretàriaDra. Natalia María Gómez Sierra
 • VicesecretàriaDra. Yulilley Susana Trujillo Agudelo
 • VocalsDr. Carlos Eduardo Escalona Melo
  Dr. Agustín Trentacoste
  Dra. Ana Maria Capielo Fornerino
  Dra. María José Suelt Cock
 • Agrupar als membres de la secció i erigir-se com a punt d’acollida que ajudi a la cohesió professional i social del col·lectiu.
 • Transmetre a la Junta de Govern del CoMB les particularitats pròpies de l’exercici de la professió del col·lectiu de metges adscrits a la secció i prestar-li l’assessorament que aquesta li demani.
 • Vetllar pel manteniment de les condicions d’exercici professional dels metges adscrits a la secció.
 • Vetllar pel manteniment de la formació integral dels metges adscrits a la secció i pel reconeixement professional de la seva formació especialitzada oficial.
 • Promoure la participació dels membres de la secció en aquelles accions de caràcter cívic, social, cultural, formatiu i de prestació de serveis que el Col·legi realitzi.
 • Prestar orientació i assessorament als membres de la secció en matèries relacionades amb el seu exercici professional.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88