Seccions col·legials

Metges e-salut

La secció col·legial de Metges e-salut és un espai de trobada per als metges interessats en la salut digital i en les tecnologies de la informació aplicades al sector sanitari, i de manera especial en la seva incidència en l’exercici de la medicina i en la relació metge-pacient.

La secció té com a principal propòsit millorar l'intercanvi de coneixements entre professionals de la salut, ciutadans i institucions així com l'observació i valoració, des de la perspectiva professional, de l’impacte dels nous canals de relació entre els professionals de la salut i la d’aquests amb els pacients.

  • Sensibilitzar als col·legiats en l’ús de les noves tecnologies.
  • Potenciar la generació i transferència de coneixement en l’ús de les eines TIC Detectar les necessitats de formació i d’informació i organitzar les activitats formatives adients.
  • Proposar a la Junta de Govern la realització d’estudis.
  • Potenciar les relacions amb representats d’altres professions, especialment les tècniques, que tenen incidència en el desenvolupament de les TIC.
  • Organització de jornades.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88