Seccions col·legials

Metges Cooperadors

La Secció Col·legial de Metges Cooperadors té com a finalitat defensar els interessos dels metges que treballen en l’àmbit de la cooperació internacional i promou accions per millorar la pràctica mèdica en aquest camp. La secció agrupa tots aquells professionals interessats en el camp de la cooperació, la medicina tropical i la salut internacional. Ofereix, a través de l’Àrea de Cooperació del CoMB, informació pràctica i assessorament als professionals què volen treballar al territori.

Accés a l'Àrea de Cooperació del CoMB

Pendent que es constitueixi una nova junta de la secció col·legial de metges cooperadors.

Fes-te membre de la secció
  • Coordinar-se amb l’Oficina de Cooperació del Col·legi de Metges de Barcelona.
  • Representar els metges cooperadors/es davant de les Institucions , patronals i sindicats , en la defensa de la tasca de la Cooperació a terreny sense que això representi un detriment del seu estatus laboral.
  • Promoure i col·laborar en els temes de formació acadèmica de la Salut Internacional.
  • Treballar per la reinserció tant personal com laboral en el retorn dels metges cooperadors desprès d’una llarga estada a terreny.
  • Promoure la celebració del dia del cooperador en el Col·legi amb una periodicitat mínima d’un cop a l’any.
  • Fer d’interlocutor, juntament amb el COMB a través de l’Oficina de Cooperació , dels temes de Cooperació i Salut internacional en els organismes oficials que s’escaiguin.
  • Indagar/estudiar els temes de l’exercici professional dels metges que treballen en el territori tant a càrrec personal com si estan integrats en organitzacions governamentals i no governamentals.
  • Col·laborar per poder oferir la millor assegurança de repatriament del metge cooperador.
  • La voluntat de no fer d’aquesta secció una eina de promoció i/o recolzament de projectes de cooperació concrets.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88