Seccions col·legials

Metges Cooperants

La Secció Col·legial de Metges Cooperants té com a finalitat defensar els interessos dels metges que treballen en l’àmbit de la cooperació internacional i promou accions per millorar la pràctica mèdica en aquest camp. La secció agrupa tots aquells professionals interessats en el camp de la cooperació, la medicina tropical i la salut internacional. Ofereix, a través de l’Àrea de Cooperació del CoMB, informació pràctica i assessorament als professionals què volen treballar al territori.

Accés a l'Àrea de Cooperació del CoMB

 • PresidentDr. Iñaki Alegria Coll
 • VicepresidentaDra. Ethel Sequeira Aymar
 • SecretàriaDra. Carme Saperas Pérez
 • VicesecretàriaDra. Victòria Fumado Pérez
 • TresoreraDra. Mar De Pablo Miro
 • Vice-TresoreraDra. Marta Guerrero Muñoz
 • Vocals Dra. Dolors Canadell Villaret
  Dr. Vicenç Cararach Ramoneda
  Dra. Ainara Ceto Barayazarra
  Dr. Abel Martinez Mejias
  Dra. Cintia Vanesa Jorge Sostoa
  Dra. Ines Mercedes Oliveira Souto
  Dra. Anna Morales Mateu
  Dra. Mònica Povedano Panades
  Dra. Núria Serre Delcor
  Dra. Marta Farrero Torres
Fes-te membre de la secció
 • Coordinar-se amb l’Oficina de Cooperació del Col·legi de Metges de Barcelona.
 • Representar els metges cooperants davant de les Institucions , patronals i sindicats , en la defensa de la tasca de la Cooperació a terreny sense que això representi un detriment del seu estatus laboral.
 • Promoure i col·laborar en els temes de formació acadèmica de la Salut Internacional.
 • Treballar per la reinserció tant personal com laboral en el retorn dels metges cooperants desprès d’una llarga estada a terreny.
 • Promoure la celebració del dia del cooperador en el Col·legi amb una periodicitat mínima d’un cop a l’any.
 • Fer d’interlocutor, juntament amb el COMB a través de l’Oficina de Cooperació , dels temes de Cooperació i Salut internacional en els organismes oficials que s’escaiguin.
 • Indagar/estudiar els temes de l’exercici professional dels metges que treballen en el territori tant a càrrec personal com si estan integrats en organitzacions governamentals i no governamentals.
 • Col·laborar per poder oferir la millor assegurança de repatriament del metge cooperador.
 • La voluntat de no fer d’aquesta secció una eina de promoció i/o recolzament de projectes de cooperació concrets.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88