Seccions col·legials

Metges de Residències Geriàtriques

La secció col·legial de metges de residències geriàtriques té com a finalitat primordial la defensa dels interessos professionals dels metges de residències geriàtriques que practiquen la seva activitat dins l'àmbit del Col·legi de la província de Barcelona. La secció té la voluntat de debatre i defensar tots els problemes comuns relacionats amb l'exercici professional dins l'àmbit de les residències geriàtriques.

 • PresidentDr. Joan Solà Genovés
 • VicepresidentaDra. Anna Olivé Torralba
 • SecretariDr. Lluís Juan Castán
 • VocalsDr. Salvador Altimir Losada
  Dr. Josep Lluís Navarro Yoris
  Dra. Imma Tarrero Iñiguez
  Dr. Antoni Balada Soriano
  Dra. Rosana Conte Pallarés
 • Promoure la realització de programes científics relacionats amb els problemes dels ancians, fomentant, ajudant i coordinant alhora les activitats socials i sanitàries en el camp de l'assistència geriàtrica, desenvolupant programes d'informació i educació pública en matèria de la patologia de l'ancià.
 • Afavorir el respecte a les normes ètiques en l'exercici de la medicina en les residències d'ancians.
 • Promoure i organitzar reunions sobre ternes que interessin al col·lectiu.
 • Cooperar amb les organitzacions amb objectius i interessos idèntics o similars a la nostra associació.
 • Impulsar la creació d'entitats dedicades a estudis científics, socials i sanitaris sobre la geriatria i les residències d'ancians.
 • Ser portaveu, davant els ens autonòmics corresponents, en tot el que esta relacionat amb l'assistència mèdica a les residències d'ancians.
 • Obtenir els fons necessaris per dur a terme aquest programa.
 • Facilitar qualsevol tipus d'ajuts pel perfeccionament científic dels membres de la Secció.
 • Promoure la docència i els cursos de formació continuada per ais metges de residències geriàtriques (MRG), així com per la resta de personal de la residència.
 • Assessorar tots aquells col·legiats interessats en aquest tipus d'exercici professional.
 • Informar i assessorar si s'escau la Junta Directiva del Col·legi pel que fa als problemes derivats d'aquest tipus d'exercici professional.
 • Intentar fomentar que els M1RG tant en l'àmbit de diagnòstic com terapèutic, assoleixin el nivell de coneixement més adequat per tal d'oferir una assistència de qualitat.
 • Debatre i defensar tots els problemes comuns relacionats amb l'exercici professional dins l'àmbit de les residències geriàtriques.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88