Seccions col·legials

Metges Gestió Clínica i Sanitària

La Secció Col·legial de Metges de Gestió Clínica i Sanitària, té com a finalitat primordial posar en valor la gestió clínica com a part indissociable de l’exercici professional de tot metge amb independència del seu àmbit d’exercici professional així com la defensa dels interessos dels metges que practiquen la gestió sanitària en l’àmbit del Col·legi de la província de Barcelona, d’acord amb la legislació vigent, així com incrementar el nivell científic i tècnic dels seus membres.

 • PresidentDr. Toni Iruela
 • VicepresidentDr. Pere Torner Pifarré
 • SecretariDr. Francesc García Cuyàs
 • VocalsDra. Azucena Carranzo Tomàs
  Dra. Maria Arranz Betegon
  Dr. Josep Antoni Pujante Conesa
  Dr. Ramon Cunillera Graño
  Dr. Pere Vallribera Rodríguez
 • Promoure l’augment del prestigi de la Gestió Clínica i Sanitària com a vessant professionalitzada de la medicina i la sanitat.
 • Vetllar per l’estudi i solució dels problemes plantejats en les relacions professionals dels metges de la Secció amb els Organismes Oficials i amb altres col·lectius de facultatius i entitats públiques i privades, contribuirà a la professionalització.
 • Estudiar la forma de dignificar professionalment la Gestió Clínica i Sanitària tant al sector públic (atenció primària, hospitalària, sociosanitari o salut mental) com al sector privat i en les tasques de planificació, ordenació i docència, tant a nivell de Consell de Col·legi de Catalunya, com en l’àmbit del Consejo General de Colegios Médicos.
 • Mantenir una relació de col·laboració amb els altres Col·legis Catalans per a possibilitar actuacions unitàries en l’àmbit de Catalunya en relació amb la Gestió Clínica i Sanitària. Mantindrà relació amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària de l’Acadèmia.
 • Assessorar la Junta Directiva del Col·legi en els assumptes derivats d’aquest tipus d’exercici professional.
 • Per a possibilitar els estudis que es creguin adients a la millora de l’exercici en la Gestió Clínica i Sanitària, es podran nomenar Comissions específiques per ajudar la Junta en assumptes puntuals. Aquestes Comissions tindran consideració d’òrgans d’assessorament i enllaç sense que els seus plantejaments puguin tenir caràcter vinculat de no ser aprovats per l’Assemblea.
 • Impulsar i desenvolupar activitats de caire científic i tècnic per tal de difondre els coneixements i tendències actuals en matèria de Gestió Clínica i Sanitària que s’apliquen als diversos sistemes de salut, tant dins l’àmbit estatal com internacional.
 • Fomentar i estimular la investigació i publicacions sanitàries, i donarà suport a les tesis doctorals de facultatius que aprofundeixen en la Gestió Clínica i Sanitària.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88