Seccions col·legials

Metges de l'àmbit Sòcio-sanitari

La secció col·legial de metges de l’àmbit sòcio-sanitari agrupa tots aquells metges i metgesses que desenvolupen el seu exercici en unitats d’especialització (llarga i mitja estada, convalescència, subaguts, cures pal·liatives, etc.), en equips de suport i valoració (UFISS, de suport domiciliari, d’unitats d’atenció ambulatòria) així com en els hospitals de dia (psicogeriatria, rehabilitador, pal·liatiu, etc.).

La finalitat principal de la secció és vetllar per la promoció i la dignificació dels metges que treballen en l’àmbit sòcio-sanitari, defensant els seus interessos professionals.

 • PresidentDra. Dolors Quera Ayma
 • VicepresidentaDra. Anna Olivé Torralba
 • SecretàriaDra. Anna Vidal Basalo
 • TresoreraDra. Esther Pallarés Fernández
 • VocalsDr. Ramón Torres Lluelles
  Dra. Montserrat Perelló Alonso
  Dr. Jesús Alburquerque Sánchez
  Dr. Sebastià Fradejas Moschino
 • Vetllar per la promoció i la dignificació dels metges que treballen en l’àmbit sòcio-sanitari.
 • Defensar els interessos professionals dels metges que treballen en aquest àmbit, proposant les recomanacions i consideracions necessàries relatives al seu exercici professional, sense la incurrència, pressió o influencia d’altres estaments.
 • Impulsar, des d’un punt de vista professional, les pautes per a l’acreditació de l’activitat dins l’àmbit sòcio-sanitari.
 • Promoure la formación continuada en aquest àmbit, com a mitjà de millora de la carrera professional.
 • Promoure la millora a nivell científic, elaborant i portant a terme programes formatius, i col·laborant amb les societats científiques implicades.
 • Implsar protocols d’actuació i assessorament professional relacionats amb l’exercici dels metges de l’àmbit sociosanitari que així ho sol·licitin.
 • Promoure i organitzar jornades sobre aspectes específics i problemàtiques comunes relatives a l’exercici professional en l’àmbit sòcio-sanitari, que interessin als seus membres.
 • Cooperar amb les organitzacions que tenen objectius i interessos comuns, siguin idèntics o afins.
 • Avaluar i impulsar àrees d’acreditació de competencia d’acrod amb les societats científiques implicades per a àmbits específicsque precisin reconeixement.
 • Informar i assessorar a la Junta de Govern del Col·legi, quan així es sol·liciti, en aquells aspectes específics i problemàtiques professionals comunes a l’exercici professional en l’àmbit sòcio-sanitari, en el marc de la normativa professional.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88