Seccions col·legials

Assegurança Lliure

El CoMB i la Secció Col·legial d'Assegurança Lliure treballen des de fa anys per defensar els interessos dels metges que treballen en l'àmbit de la medicina privada, per tal de millorar les condicions en les quals s'ha de desenvolupar aquesta activitat assistencial i obtenir el reconeixement de la qualitat d'aquesta assistència.

Els metges i les metgesses que presten serveis dins l'àmbit de l'assegurança lliure són retribuïts per acte mèdic d'acord amb el contracte que cada professional té amb l'entitat per a la qual treballa. Des del CoMB defensem que els honoraris dels metges puguin permetre un bon nivell de qualitat assistencial.

 • PresidentPere Torner Pifarré. Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
 • VicepresidentPere N. Barri Soldevila. Obstetrícia i Ginecologia
 • SecretariJuan Carlos Raiteri Florensa. Oftalmologia
 • TresorerDomingo Bargalló Carulla. Cirurgia General i Aparell Digestiu
 • VocalsMª Teresa Alonso Arias. Metgessa de capçalera /Medicina del Treball
  Alejandro Flor Costa. Cirurgia General i Aparell Digestiu
  Emili Masferrer Niubò. Dermatologia Mèd. Quir. i Venereol.
  Mª José Ribal Caparrós. Urologia
  Beatriz Yoldi Muñoz. Reumatologia
 • Vocals suplentsJordi Antoni Vives. Obstetrícia i Ginecologia
  Eva Bargalló Aylagas. Pediatria i Àrees Esp.
  Anna-V. Bargalló García. Aparell Digestiu
  Javier Mailán Bello. Anestesiologia i Reanimació
  Xavier Tarrado Castellarnau. Cirurgia Pediàtrica
  Cèsar Vargas Blasco. Urologia
  David Virós Porcuna. Otorrinolaringologia
 • Promoure l'augment del prestigi de la Medicina de l'Assegurança Lliure, vetllant per evitar situacions antideontològiques.
 • Vetllar per l'estudi i solució, si és possible, dels problemes plantejats en les relacions professionals dels metges de la Secció amb els Organismes Oficials i amb les Entitats d'Assegurança Lliure.
 • Estudiar la forma de dignificar professionalment l'Assegurança Lliure en els seus aspectes de dedicació i remuneració i col.laborarà en les negociacions de determinació d'honoraris que es duguin a terme, tant a nivell del Consell de Col.legis de Catalunya, com en l'àmbit del Consejo General de Colegios Médicos.
 • Mantenir una relació de col.laboració amb els altres Col.legis catalans per a possibilitar actuacions unitàries en l'àmbit de Catalunya en relació amb l'Assegurança Lliure.
 • Assessorar a la Junta de govern del CoMB en els problemes derivats d'aquest tipus d'exercici professional.
 • Per a possibilitar els estudis que es creguin adients a la millora de l'exercici en l'Assegurança Lliure, es podran anomenar Comissions específiques per ajudar la Junta en assumptes puntuals i facilitar les relacions amb les Entitats. Aquestes Comissions tindran la consideració d'Òrgans d'assessorament i enllaç sense que els seus plantejaments puguin tenir caràcter vinculant de no ser aprovats per l'Assemblea.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
Àrea Professional – Assegurança Lliure professional - secretaria_asselliure
93 567 88 55

Rànquing de les entitats d’assegurança lliure en funció de l'opinió dels metges que treballen en aquest sector.