Seccions col·legials

Medicina Pericial, Avaluadora i d’Assegurances (SC-MEPAAS)

La Secció Col·legial de Medicina Peridical, Avaluadora i d’Assegurances té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que practiquen la mateixa, entenent per pràctica de la Medicina Pericial i Avaluadora l'exercici professional de la disciplina mèdica que s'ocupa de l’avaluació de les conseqüències i repercussions dels danys soferts per les persones a causa d'accidents/malalties de diferent naturalesa (laboral, de trànsit, agressions, traumatismes diversos, malalties cròniques o degeneratives) i de la seva repercussió sobre la seva vida laboral, social i familiar, com del càlcul de les compensacions i/o drets que li poguessin correspondre.

 • PresidentDr. Xavier Gorriz Quevedo
 • VicepresidentDr. Gabriel Martí Armengual
 • SecretàriaDra. Marta Marinel·lo Canaleta
 • TresoreraDra. Aurora Sotelo Vázquez
 • VocalsDr. Victor Zurriaga Bertolín
  Dra. M.Dolores Ibáñez de la Chica
  Dr. Ricard Verdaguer Martí
  Dr. Xavier Bernal Martí
  Dr. Lluís Bosch Tercero
 • Incrementar el coneixement de la Medicina Pericial, Avaluadora i d'Assegurances entre els professionals de la medicina, la societat en general i les persones i institucions que puguin requerir els seus serveis professionals.
 • Elevar el nivell científic de la Medicina Pericial Avaluadora i d'Assegurances i tractarà de portar-la als òrgans oficials, als universitaris i als hospitalaris.
 • Assessorar la Junta de Govern del Col·legi en els problemes derivats d'aquest tipus d'exercici professional, així com l'orientarà en els criteris de qualitat que haurien de seguir els membres de la secció.
 • Potenciar la integració de la Medicina Pericial Avaluadora i d'Assegurances en la metodologia científica.
 • Assessorarà tots aquells col·legiats interessats en aquest tipus d'exercici professional.
 • Representar al col·lectiu de metges que practiquen la Medicina Pericial Avaluadora i d'Assegurances dins el COMB.
 • Impulsar la formació universitària específica i mantindrà la formació continuada dels membres de la secció.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88