Comunicació

Notícies, publicacions, campanyes i recursos per conèixer l’actualitat del CoMB, de la professió i del sector sanitari

Coneix les campanyes de comunicació, divulgació i promoció de la salut endegades pel Col·legi

Revista CoMB, Informe Anual, Quaderns de la Bona Praxi i estudis de la professió

Notícies, notes de premsa, eines i recursos per als mitjans de comunicació