Història

Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

El Museu d'Història de la Medicina de Catalunya (MHMC) és una fundació vinculada al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona dedicada a la conservació i divulgació del seu patrimoni científico-cultural.

El Museu preserva un patrimoni representatiu de la medicina catalana contemporània format per més de 6.000 peces, més de 60 arxius històrics documentals, unes 120 capçaleres de publicacions mèdiques periòdiques i un fons bibliogràfic singular anterior al segle XX.

L'objectiu principal del museu consisteix en ser un instrument de caire científic i cultural per l'educació, de formació i investigació en la comprensió i el coneixement de la història de la medicina, en especial de Catalunya.

El Museu es troba en l’actualitat a Terrassa, des d’on desenvolupa tasques de recerca i preservació de les col·leccions, així com també acull col·laboracions, consultes, investigació i organització d'exposicions permanents i itinerants.

Anar al MHMC

Museu d’Història de la Medicina de Catalunya