Qui som
Comissió de Deontologia

Comissió de Deontologia

La Comissió de Deontologia del CoMB assessora la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica mèdica i la deontologia professional.

Està integrada per 27 membres designats per l’actual Junta de Govern i ratificats per l’Assemblea de Compromissaris.

Funcions

Assessorar a la Junta de Govern en els àmbits de l’ètica i la deontologia

Vetllar per la revisió i l’actualització del Codi de Deontologia

Promoure la formació i la difusió de l’ètica i la deontologia mèdica entre el col·legiats

Identificar i promoure el debat i la presa de posició davant de situacions noves de la pràctica professional que plantegen dilemes morals

Membres

 • PresidentDr. Josep Terés Quiles
 • SecretariDr. Arkaitz Imaz Vacas
 • MembresDra. Rosa. Ma. Antonijoan Arbós
  Dr. Pere Nolasc Barri Ragué
  Dr. Josep Antoni Blanco Domínguez
  Dr. Lluís Cabré Pericàs
  Dr. Ignasi Coll Roldua
  Dra. Blanca De Gispert Uriach
  Dr. Jaume Duran Navarro
  Dr. Ferran Fillat Gomà
  Dra. Cristina Fortià Palahí
  Dra. Gemma Garcia Parés
  Dra. Sílvia Güell Parnau
  Dra. Joana Herrero Batalla
  Dra. Clara Llubià Maristany
  Dr. Ferran Masanés Toran
  Dr. Josep Manuel Menchón Magriñà
  Dr. Joan Nardi Vilardaga
  Dr. Amadeu Pujol Robinat
  Dra. Dolors Quera Ayma
  Dra. Núria Querol Viñas
  Dr. Bernabé Robles Del Olmo
  Dr. Joan Sala Pedrós
  Dra. Carme Sala Rovira
  Dra. Antònia Sans Boix
  Dr. Joaquim Semillas Ricart