Seccions col·legials

Metges de Tractaments Complementaris

La secció col·legial de metges de tractaments complementaris té com a objectiu reunir els col·legiats que participin de característiques comunes en la seva activitat professional, amb la finalitat de poder debatre, proposar i defensar aspectes específics relatius a la forma com s'ha de desenvolupar el seu exercici professional.

La secció vetlla perquè els tractaments complementaris es practiquin en el context d'un acurat diagnòstic basat en els criteris comuns de classificació de les malalties, i perquè s'informi degudament al pacient del caràcter complementari del tractament i que no es tracta d'una alternativa terapèutica.

 • PresidentaDra. Cristina Domingo Gómez
 • VicepresidentDra. Isabel Giralt Sampedro
 • SecretàriaDr. Ishar Dalmau Santamaria
 • VocalsDra. Margarita de Legorburu Bella
  Dr. Carles Rodríguez de Villalba
  Dra. Maria José Roca Tugas
  Dra. Maria Soledad Estrems Membrado
 • Promoure i divulgar la bona praxi en l'àmbit assistencial propi dels membres de la Secció.
 • Vetllar perquè els tractaments complementaris es practiquin en el context d'un acurat diagnòstic basat en els criteris comuns de classificació de les malalties, i per a que s'informi degudament al pacient del caràcter complementari del tractament i de que no es tracta d'una alternativa terapèutica.
 • Divulgar amb els instruments i mitjans oportuns, el deure dels seus membres d'actuar de conformitat amb la normativa professional, els Estatuts col·legials, el Codi de Deontologia, així com de la resta de resolucions o acords corporatius que puguin afectar aquest àmbit d'exercici, i, entre altres, el Document de Posició col·legial anomenat "Principis per a l'ús mèdic de teràpies complementàries".
 • Promourel'increment del coneixement i la participació dels seus membres en activitats d'índole científica, de divulgació i de formació.
 • Promoure que els metges procurin proporcionar o informar al pacient de tots els recursos terapèutics dels quals avui disposa la ciència mèdica i apliqui les recomanacions relatives a la seguretat i qualitat assistencial.
 • Prestar orientació i assessorament als membres de la secció en aquelles matèries que siguin pròpies del col·lectiu.
 • Assessorar a la Junta de Govern del CoMB en aquelles qüestions derivades de la pràctica de tractaments complementaris.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88