Seccions col·legials

Metges Psiquiatres

La secció de metges psiquiatres agrupa tots aquells metges col·legiats que tenen el títol de l'especialitat de Psiquiatria o treballen o han treballat en un servei psiquiàtric. La seva funció primordial la defensa dels interessos professionals dels metges psiquiatres que practiquen la seva activitat dins l'àmbit del Col·legi de la província de Barcelona.

 • PresidentDr. Josep Moya Ollé
 • VicepresidentaDra. Montserrat Vallmajo Sala
 • Secretari-
 • VocalsDra. Tali Vaimberg Lombardó
  Dr. Oleguer Carrasco Cano (Pendent de ratificació)
Fes-te membre de la secció
 • El·laborar col·lectivament, manifestar i defensar les nostres posicions davant els problemes d’organització i de política sanitària concernent a la Psiquiatria i a la Higiene Mental. Defensar el dret a una assistència de qualitat a l’abast de tota la població, i integrada dins d’un Servei Nacional de Salut.
 • Considerem que els problemes psiquiàtrics i d’higiene mental- així com la política sanitària- són afers que concerneixen als usuaris d’aquests serveis o bé els seus representants, a la col.legiació a diferents nivells d’organització territorial; i els altres estaments tècnics que treballen en aquest camp. Per això sempre que sigui possible, col·laborarem amb aquests sectors dins la perspectiva d’elaboració d’una alternativa sanitària democràtica en el nostre país.
 • Estudiar i procurar que es respectin els drets i deures dels psiquiatres a nivell científic, professional i laboral segons criteris que s’haurien d’elaborar progressivament de manera col·lectiva.
 • Promoure la gestió democràtica de les institucions psiquiàtriques, afavorint la participació dels treballadors i usuaris en els diversos òrgans decisius de les esmentades institucions.
 • Prendre posició davant d’aquells conflictes que afectin l’assistència psiquiàtrica.
 • Col·laborar estretament amb les Societats i Associacions de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques vinculades amb la Psiquiatria i la Higiene Mental.
 • Prendre contacte amb els psiquiatres que pertanyen als altres Col·legis de Metges de Catalunya, per aconseguir una acció coordinada, i també amb els de la resta de l’Estat Espanyol.
 • Col·laborar i assessorar a la Junta del Col·legi en els aspectes i problemàtiques que corresponen a la psiquiatria i promoure i participar en aquelles accions de caràcter cívic que el Col·legi realitzi.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88