Presentació

La medicina privada és l’exercici de l’activitat professional per compte propi, sigui en una consulta mèdica privada o formant part del quadre mèdic de mútues o companyies asseguradores privades.

L’activitat privada és una opció de treball per als metges i metgesses que volen desenvolupar la seva activitat professional en aquest àmbit, sigui de manera principal o com a complement a l’exercici de la medicina pública.

Característiques de l’exercici per compte propi

Ser un professional lliure

Llibertat d’organització del treball

L’horari de treball el fixa el mateix metge

Ingressos econòmics directament relacionats amb el volum d’activitat

Sense dependència jeràrquica

Propietat d’alguns dels mitjans de producció

Oportunitat de treballar per a diferents entitats i organitzacions alhora

Honoraris satisfets directament pels pacients o pòlisses d’assegurança de salut

Informació d'interès

Guia professional de Medicina privada

Accés

COVID-19
Informació d’interès per a professionals que exerceixen a la medicina privada

Accés