COVID-19 - Informació d’interès per a professionals que exerceixen a la medicina privada

La pandèmia de la COVID-19 està tenint també un gran impacte en el sector de la medicina privada, i en concret en consultes i centres de titularitat privada. Aquí trobareu informació que us serà d'utilitat:

COVID-19

Servei d'assessorament professional: per orientar en els dubtes relatius al desenvolupament de la vostra activitat professional-assistencial, tant si sou el metge propietari d’una consulta o centre sanitari, com si presteu serveis com a treballador. Per activar aquest servei només cal ser col·legiat/da (incloent les societats professionals inscrites al Col·legi) i contactar amb l’Àrea Professional del CoMB a través de l’adreça professional, indicant el nom, un breu motiu de la consulta i un número de telèfon amb les hores de millor contacte, atès que tractarem de donar resposta de forma no presencial, i el més immediat possible.

  • Si et cal informació sobre les mesures especifiques de protecció i higiene que han d’adoptar els centres sanitaris o tens dubtes sobre l'aplicació preceptiva de les activitats de prevenció de riscos laborals, pots contactar amb el correu electrònic protecciocovid.

Servei jurídic-laboral especialitzat: per orientar i ajudar-vos en la presa de decisions (ERTO o altres) i en els dubtes legals, tant del metge empresari com del metge treballador, i informar-vos de les mesures urgents i extraordinàries que vagi aprovant l’autoritat competent. Per activar aquest servei només cal ser col·legiat/da (incloent les societats professionals inscrites al Col·legi) i contactar amb l’Assessoria Jurídica del CoMB a través de l’adreça juridiclaboral, indicant el nom, un breu motiu de la consulta i un número de telèfon amb les hores de millor contacte, atès que tractarem de donar resposta de forma no presencial, i el més immediat possible.

Servei de suport de col·legiats al sistema sanitari: Per a aquells col·legiats que ateses les circumstàncies –per restricció o suspensió de la seva activitat- no puguin realitzar la seva activitat habitual, i que per tant tinguin major disponibilitat, oferim la possibilitat de donar suport assistencial al sistema sanitari en aquesta situació de gran escassetat de recursos humans. Els col·legiats que ho desitgin poden inscriure’s mitjançant el formulari que trobaran aquí, i el CoMB, arribat el cas, i en coordinació amb les autoritats sanitàries, els enviarà les propostes de suport que ens facin arribar els centres assistencials.

Servei de suport emocional: Servei de telesuport psicològic per als metges en situació d'aïllament que presenten malestar emocional. Per activar aquest servei només cal ser col·legiat/da i contactar amb la Unitat d'Acollida de la Fundació Galatea - 93 567 88 56. L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 19 hores.

Mesures en relació a la reducció de quotes col·legials: Degut a l’excepcional situació generada per la COVID-19, el CoMB complementa els supòsits de reducció de quotes amb dos casos específics:

  • Cessament total temporal de l’exercici professional per causa de les mesures acordades en el marc de l’estat d’alarma, amb una reducció de la quota col·legial del 100 %.
  • Disminució significativa de la facturació per l’activitat professional per causa de les mesures acordades per l’estat d’alarma, amb ingressos inferiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) amb una reducció de la quota col·legial del 100 %.

Proveïdors de plataformes per a consultes on line que s'han posat en contacte amb el CoMB:

Doc Tivi
https://www.doctivi.com/es/

We doctor
https://we-doctor.com/

Remote Expert Telemedicine
https://www.moderro.com/

Ti.care
https://ti.care/

Cita.io
https://cita.io/es/profesionales/

Doctoralia
https://academy.doctoralia.es/consulta-medica-online

Plataforma de voluntariat:
DKV
https://www.medicosfrentealcovid.org/