Notícies

Resolució del Departament de Salut sobre la suspensió de l'activitat no urgent en la medicina privada

El Departament de Salut ha aprovat la RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2.

La Resolució ordena, amb efectes a les 00.00 del dia 24 de març: "Suspendre tota l'activitat assistencial de caràcter no urgent dels centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori i que presten serveis exclusivament de provisió privada. Aquests centres, serveis i establiments han de garantir exclusivament l'atenció als problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament segons el criteri dels professionals sanitaris que presten assistència".

Aquesta mesura perdurarà fins a la finalització de l'estat d'alarma, sens perjudici que es pugui prorrogar en funció de les necessitats organitzatives o assistencials derivades de la crisi sanitària.

Considerem que la Resolució dona claredat i més seguretat jurídica, i coincideix amb el criteri que ja vam divulgar a l'inici de l'estat d'alarma, en el sentit que s'ha de reprogramar tota activitat que sigui ajornable, i només poden prestar-se tractaments urgents, sempre que la demora pugui suposar un perjudici per la salut del pacient, amb ponderació del risc-benefici de la salut del pacient i de la salut del professional. En aquest context, l'ús de la telemedicina és un recurs aconsellable sempre que sigui possible, i segons la naturalesa del cas concret.

Esperem de la comprensió de tots en aquests moments excepcionals, i que seguim col·laborant en el compliment d'aquestes mesures confirmades ara per l'esmentada Resolució.