Orientació Professional

Exercir com a metge a Catalunya, què cal saber?

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) i L’Institut de Formació Mèdica i Lideratge (IFMiL) han impulsat un curs formatiu adreçat als metges i metgesses que s’incorporen a treballar al sistema sanitari català.

El principal objectiu d'aquest curs és millorar les competències professionals i relacionals de metges, conèixer l'entorn on s'exerceix la professió, les seves particularitats i característiques, ja que això permetrà al professional interaccionar de manera efectiva amb els pacients en el marc de l'actual sistema sanitari català.

Gràcies al suport del CCMC, el curs és gratuït per als metges i metgesses col·legiats a Catalunya.

Més informació del curs
Exercir com a metge a Catalunya. Què cal saber?
Exercir com a metge a Catalunya. Què cal saber? Exercir com a metge a Catalunya. Què cal saber?