Posicionaments

Documents de posició i notes de la Comissió de Deontologia

Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals. Nota de la Comissió de deontologia del CoMB

Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals. Nota de la Comissió de deontologia del CoMB

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB


març 2023

Accedir al document
Priorització de l'acte mèdic per davant de la tasca administrativa

Priorització de l'acte mèdic per davant de la tasca administrativa

Nota de la Comissió de Deontologia del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC)
maig 2022

Accedir al document
Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB sobre la priorització de l’acte mèdic per davant de la tasca adminitrativa

Sobre la priorització de l’acte mèdic per davant de la tasca adminitrativa

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
maig 2022

Accedir al document
Deontologia

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
maig 2020

Accedir al document
Regulació de l’Eutanàsia

Dignificar l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document
Deontologia

Consideracions deontològiques en relació a la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document
Sobre la pràctica, per part de metges, de procediments terapèutics complementaris o no convencionals

Sobre la pràctica, per part de metges, de procediments terapèutics complementaris o no convencionals

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
novembre 2018

Accedir al document
Sobre les dites derivacions virtuals a l'atenció especialitzada des del equips d'atenció primaria

Sobre les dites derivacions virtuals a l'atenció especialitzada des del equips d'atenció primaria

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
maig 2017

Accedir al document
Sobre l'actitud antivacunació d'alguns professionals

Sobre l'actitud antivacunació d'alguns professionals

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
novembre 2016

Accedir al document