Posicionaments

Documents de posició i notes de la Comissió de Deontologia

Deontologia

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
maig 2020

Accedir al document
Regulació de l’Eutanàsia

Dignificar l’atenció a les persones grans fràgils i en final de vida en l’entorn residencial durant la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document
Deontologia

Consideracions deontològiques en relació a la pandèmia de COVID-19

Nota de la Comissió de Deontologia del CCMC
març 2020

Accedir al document
Sobre la pràctica, per part de metges, de procediments terapèutics complementaris o no convencionals

Sobre la pràctica, per part de metges, de procediments terapèutics complementaris o no convencionals

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
novembre 2018

Accedir al document
Sobre les dites derivacions virtuals a l'atenció especialitzada des del equips d'atenció primaria

Sobre les dites derivacions virtuals a l'atenció especialitzada des del equips d'atenció primaria

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
maig 2017

Accedir al document
Sobre l'actitud antivacunació d'alguns professionals

Sobre l'actitud antivacunació d'alguns professionals

Nota de la Comissió de Deontologia del CoMB
novembre 2016

Accedir al document
Sobre l'accés a la Història Clínica per part dels professionals de l'ICAM

Sobre l'accés a la Història Clínica per part dels professionals de l'ICAM

Document de posisició de la Comissió de Deontologia del CoMB
març 2015

Accedir al document
Reflexions i propostes del CCMC sobre les llistes d'espera

Respecte per als malalts en situacions de conflicte als centres de salut

Nota de la Comissió de Deontologia
desembre 2014

Accedir al document