Notícies

L’activitat dels serveis sanitaris, sense canvis tot i que s’ha restablert l’activitat ordinària en moltes empreses considerades no essencials

Un cop aixecada la mesura de suspensió de l’activitat de serveis no essencials (vigent entre els dies 1 i 9 d’abril) en el marc de l’estat d’alarma, s’ha restablert l’activitat ordinària en moltes empreses (industrials, de la construcció, etc.) pertanyents a aquells serveis no essencials.

Pel que fa als serveis sanitaris, i en concret els de provisió privada, no existeix cap canvi o novetat respecte als criteris excepcionals establerts des del passat 15 de març, d’acord amb la Orden SND/232, de 15 de març -apartat 7è-) i la posterior Resolució SLT/762/2020, de 23 de març, plenament vigents.

En conseqüència, com s’ha indicat en anteriors comunicats del CoMB, en l’actual estat d’alarma els centres mèdics de règim ambulatori seguiran en funcionament, si és el cas, només per prestar l’assistència necessària per a la resolució de problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament, limitant, doncs, l’atenció mèdica als processos aguts, urgents o aquells que el metge entengui autònomament que no són ajornables, ponderant el risc-benefici per a la salut del pacient i del professional. També hi ha supòsits que per motius preventius tampoc són ajornables com, per exemple, les vacunacions a tots els infants de fins a 15 mesos de vida o a dones embarassades en determinats casos.

Per tant, cal seguir mantenint, per als centres mèdics sense internament que restin oberts, les mesures extraordinàries organitzatives i preventives que evitin el risc de contagi i la propagació del virus. Així, és preferent el treball a distància (amb transmissió de veu i/o imatge, missatgeria electrònica...) mentre sigui possible i no sigui imprescindible la presència física del pacient, circumstància que cada metge ha d’apreciar cas a cas. 

En tot cas, transcorregut ja un mes des de l’inici de l’estat d’alarma, és probable que en alguns casos l’acte mèdic que era ajornable fa un mes no ho sigui ara atès el pas del temps, circumstància que haurà de tenir en consideració cada facultatiu en l’avaluació de cada cas per decidir si s’efectua presencialment l’acte mèdic que correspongui.

Recordeu que qualsevol acte assistencial presencial ha de comptar amb les mesures de protecció pel professional i pel pacient proporcionades a cada cas o intervenció, d’acord amb els protocols recomanats en aquesta situació de pandèmia.

 

Barcelona, 15 d’abril de 2020.