Titularitat de l’activitat

Per iniciar l'activitat professional dins de l'àmbit de la medicina privada, és important saber si vols treballar per compte propi com a persona física individual o bé constituint una societat professional (SP).

L'elecció d'una opció o l'altra, dependrà de les característiques concretes de l'activitat, del volum de negoci, de la participació d'un o més socis, etc. És recomanable assessorar-se prèviament per escollir la millor de les alternatives per a cada situació particular. Recorda que pots adreçar-te a Mediconsulting.

Activitat