Informació sobre assegurances sanitàries per a ciutadans

El CoMB posa a disposició del ciutadà l’Oficina d’Informació al Ciutadà (OIC) que informa sobre les assegurances sanitàries sobre dubtes relatius a la prestació de les cobertures de les diferents pòlisses de salut.

En contractar una pòlissa de salut hi ha unes pautes a considerar:

 • Demanar informació al metge de confiança.
 • Sol·licitar informació a diferents entitats i comparar les diverses ofertes de prestació de serveis mèdics. Cada persona i entorn familiar ha de valorar les diferents opcions que ofereix el mercat en funció de les seves necessitats.

Que s’ha de tenir en compte com a usuari quan es contracta una assegurança privada d’assistència sanitària?

 • Conèixer la cobertura de l’assegurança (quadre mèdic, especialitats, proves específiques, dies d’ingrés hospitalari, dies a l 'UCI/UVI, etc.).
 • Quins serveis addicionals contempla la pòlissa com algunes proves diagnòstiques.
 • Quines pròtesis queden cobertes i si cal pagar-ne alguna.
 • Conèixer els tipus de carència, el temps d’aquesta i per a quines prestacions s’aplica.
 • Si és de quadre mèdic obert (reemborsament) o tancat. Si és tancat, comprovar si els metges de referència de l’usuari formen part d’aquest.
 • Si l’entitat disposa d’un quadre mèdic ampli que permeti escollir el metge o centre mèdic.
 • Si l’entitat proporciona un quadre mèdic estable en el temps, que garanteixi la continuïtat assistencial.
 • Quins centres hospitalaris o mèdics queden coberts.
 • Si disposen d’assistència internacional en cas de necessitat.
 • Com s’incrementa anualment la prima. Quina és la política d’increments per a les persones de més edat.
 • Si la pòlissa és o no de copagament (taxa a pagar per cada acte mèdic realitzat).
 • Saber si hi ha penalització en cas d’un ús freqüent dels serveis mèdics.
 • En el moment de contractar, si s’apliquen descomptes per nombre de membres d’una mateixa família.
 • Política d’admissió de la companyia: exclusions per malalties i en funció del sexe i edat de l’assegurat.
 • Conèixer quins són els motius de baixa de la pòlissa per part de l’asseguradora.
 • A la signatura del contracte, les malalties preexistents, siguin congènites o adquirides, poden quedar excloses així com les seqüeles d’aquestes. Cal saber què queda cobert.
 • En el moment de la contractació, haurem d’emplenar un qüestionari de salut per tal de calcular la prima i redactar les condicions particulars de la pòlissa.
 • Que la companyia faciliti al màxim els tràmits administratius, agilitzant la feina del metge i del pacient.
 • En la majoria de pòlisses el preu i les prestacions que s’ofereixen estan directament relacionades. En les assegurances de baix cost cal llegir amb atenció què ofereixen i quines cobertures limiten.