Societats Professionals

Una Societat Professional (SP) és aquella que té per objecte social, únic i exclusiu, l’exercici en comú de l’activitat professional.

Per llei, s’han d’inscriure obligatòriament al Registre de Societats Professionals del Col·legi de Metges de Barcelona aquelles societats que:

  • Tenen com activitat professional la medicina –exclusivament, o juntament amb una altra professió titulada i col·legiada amb la qual no sigui incompatible.
  • Tenen el seu domicili social a la província de Barcelona i desenvolupen la seva activitat en aquesta província.
Societats Professionals