Alta en règim de previsió social: cobertura RETA/MEL

Per poder començar a treballar per compte propi, cal triar un règim de previsió social específic.

Tens dues opcions:

  • Donar-te d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)
  • Optar per Mutual Mèdica i el seu producte Metge d'Exercici Lliure (MEL)

La tria d'una opció o altra s'ha de fer en el termini d'un mes des de l'inici de l'activitat. Si el metge no s'hi inscriu, la Llei entén que, per omissió, estarà inscrit en el RETA des de l'inici de la seva activitat.

Esquema

Règim de previsió social més adient segons el tipus d’activitat que vols desenvolupar.