Notícies

Plataforma per a compartir còpies de receptes privades en paper: com enviar fotos de les receptes en paper de l’assistència medica privada

Les mesures que limiten la lliure circulació de les persones que les autoritats han ordenat per frenar l'expansió de la COVID-19 han suposat la suspensió o limitació en l'activitat de molts centres mèdics privats davant la impossibilitat dels pacients d'acudir presencialment als centres per a les visites.

En alguns casos la telefonia o l'ús d'eines d'internet permeten el seguiment assistencial a pacients ja coneguts, de manera que es pot continuar d'alguna manera l'activitat, excepte que el metge no pot entregar la recepta mèdica i es troba amb la dificultat de com enviar al pacient de forma segura les receptes en paper que s'entreguen durant la visita presencial.

Per fer front a aquesta dificultat de comunicació, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), juntament amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC), han desenvolupat i posat en funcionament de manera excepcional mentre es mantenen les limitacions a la lliure circulació, una plataforma informàtica perquè per via electrònica es puguin compartir amb les oficines de farmàcia còpies de receptes privades en paper de forma segura, amb garantia de la integritat i de la dispensació única per cada recepta.

Aquells metges que fan activitat privada i estiguin fent tasca assistencial de seguiment als seus pacients fent ús de qualsevol mitjà no presencial (videoconferència, telèfon, correu electrònic...) i que estiguin interessats a fer ús del sistema podran accedir a https://copiarecepta.ccmc.cat fent ús dels noms d'usuari i contrasenya que cada un dels col·legis ha establert.

En el cas del Col·legi de Metges de Barcelona, es tracta, inicialment, de la mateixa identificació (usuari i contrasenya) per accedir a l'àprivada del web del CoMB. També et pots identificar a través de l'App MetgesBarcelona. Si no recordes les teves claus d'accés, pots fer un recordatori de claus des de la mateixa àrea privada (part superior del web). 

Un cop registrat, la plataforma permet al metge pujar fotos o documents PDF de receptes privades esteses en paper. Per a fer-ho el metge haurà de demanar al pacient el consentiment. El pacient rebrà a la seva adreça de correu electrònic o al seu telèfon un missatge amb un codi, que, juntament amb el seu document d'identificació (DNI, NIE, Passaport) el mostrarà a l'oficina de farmàcia de la seva elecció perquè li sigui dispensada la medicació

De manera gràfica i resumida l'operativa és la següent:

 

És important recordar que les receptes privades en paper, siguin comunicades o no per aquest mitjà, han de consignar el contingut mínim establert al RD 1718/2010 de la recepta mèdica i que podeu consultar aquí: https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-1013-consolidado.pdf; pel que caldrà ser especialment curós en el seu compliment, especialment en indicar un únic medicament per recepta quan es tracti de psicòtrops. Les receptes amb estupefaents no poden compartir-se a través d'aquesta plataforma.

Si necessiteu ajuda podeu contactar amb la Unitat d'Atenció al Col·legiat del CoMB al telèfon 93 567 88 88 de dilluns a dijous de 8 a 18 hores i divendres de 8 a 15 hores o bé a través de l'adreça de correu electrònic col.metges@comb.cat.