Notícies

Continuen les restriccions per a l’activitat mèdica privada (30/04/2020)

D’acord amb l’anunciat pel Govern espanyol al seu Pla per a la transició vers una nova normalitat divulgat pel Ministeri de Sanitat el 28 d‘abril de 2020, s’estableixen unes fases -de la 0 a la III-  de sortida de les mesures restrictives de l’estat d’alarma que suposaran l’aplicació de mesures esglaonades als diferents territoris i a les variades activitats empresarials i situacions laborals i professionals que conformen el teixit econòmic. 

La previsió de l’aixecament de les limitacions que aquest Pla recull és de caràcter orientatiu i les decisions i dates concretes sobre els seus efectes s’aniran regulant i executant de manera progressiva, i només a través dels corresponents instruments jurídics. 

En tot cas, l’evolució de la pandèmia també marcarà els límits temporals de cada escenari compatibles amb les fases previstes pel Govern espanyol. Per aquest motiu no es pot a hores d’ara albirar una data determinada per a l’aixecament de les restriccions, i en concret les que afecten l’activitat mèdica ambulatòria de provisió privada  que estan suspeses o limitades.

En conseqüència, com hem indicat en anteriors comunicats en l’actual estat d’alarma, les consultes i centres sanitaris que tenen suspesa o limitada actualment la seva activitat, podran seguir en funcionament, si és el cas, només per prestar l’assistència necessària per a la resolució de problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament, limitant doncs l’atenció als processos aguts, urgents i, en definitiva, a aquells que el facultatiu entengui autònomament que no són ajornables, ponderant en cada cas el risc-benefici per a la salut del pacient i del professional. 

Atès que continua sent preferent la visita mèdica a distància quan sigui possible i es donin les condicions mèdiques per ajornar la visita presencial, el Col·legi té en funcionament un sistema de recepta mèdica, que podeu usar en la prescripció a distància de medicaments, i que possibilita la dispensació en qualsevol oficina de farmàcia de Catalunya.

En tot cas, també cal posar en relleu que transcorregudes gairebé set setmanes des de l’inici de l’estat d’alarma, és molt probable que en alguns casos l’acte assistencial que abans s’hagués considerat ajornable ja no ho sigui a data d’avui atès el pas del temps, circumstància que haurà de tenir en consideració cada metge en l’avaluació de cada cas per decidir si cal efectuar presencialment l’acte assistencial que correspongui. 

Recordeu que qualsevol acte presencial ha de comptar amb les mesures de protecció pel professional i pel pacient proporcionades a cada visita, exploració o intervenció terapèutica, d’acord amb els protocols de prevenció, afegint les mesures reforçades que es corresponen al present moment de pandèmia. 

En els pròxims dies el CoMB divulgarà unes recomanacions en l’àmbit organitzatiu, d’instal·lacions, de material i assistencial per prevenir el risc de contagi i la propagació del virus en les consultes i centres sanitaris ambulatoris.

 

Barcelona, 30 d’abril de 2020.