Notícies

Comunicat sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

Els darrers dies s'estan posant de manifest molts dubtes respecte a la data del possible aixecament de les restriccions de l'activitat mèdica ordinària i programada, més enllà de la urgent o no demorable, en l'àmbit de les consultes i centres mèdics sense internament de provisió privada, atès que la Orden de SND/388/2020, 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la reapertura al público de determinados comercios y servicios, no ho concreta expressament respecte a aquests establiments.

Considerem, a propòsit de la publicació d'aquesta Orden, que cal disposar d'instruments normatius que donin claredat i, en definitiva, seguretat jurídica, a una represa de l'activitat ordinària, que ha de ser gradual i progressiva. Per això, el CoMB està en contacte amb les autoritats sanitàries competents perquè puguin fixar amb claredat i de forma inequívoca quan es pot restablir, i en quines condicions, l'activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament.

Alhora, esperem que el govern espanyol pugui dictar mesures complementàries per a una flexible i ordenada modificació de les condicions aprovades en cada ERTO, a mesura que pugui augmentar o es reiniciï l'activitat assistencial.

Tan aviat disposem de més informació, ho comunicarem.

També recordem que tant l'activitat urgent com, en el seu cas, l'ordinària i programada, quan es restableixi gradualment, han de comptar amb les mesures de prevenció habituals, reforçades amb les pròpies de l'actual situació de pandèmia, tal com indiqui la normativa d'aplicació, els serveis de prevenció de cada centre, i les organitzacions professionals, a fi de dotar a la praxi sanitària dels adequats elements de seguretat que evitin en la mesura possible el contagi de professionals, treballadors i pacients. Això, sens perjudici de la utilització sistemàtica de la visita a distància (teletreball) quan les circumstàncies del pacient ho permetin.

El CoMB està elaborant unes recomanacions generals respecte a les mesures de prevenció i organitzatives a seguir, que es publicaran en el decurs dels pròxims dies.

Barcelona, 5 de maig de 2020.