Metges

Disminució o cessament temporal de l’activitat professional per efectes de la COVID-19

Sol·licitud de reducció de quotes col·legials per disminució o cessament temporal de l’activitat professional per efectes de la COVID-19

Degut a l’excepcional situació generada per la COVID-19, el CoMB complementa els supòsits de  reducció de quotes amb dos casos específics:

  • Cessament total temporal de l’exercici professional per causa de les mesures acordades en el marc de l’estat d’alarma, amb una reducció de la quota col·legial del 100 %.
  • Disminució significativa de la facturació per l’activitat professional per causa de les mesures acordades per l’estat d’alarma, amb ingressos inferiors a 2 vegades el Salari Mínim Interprofessional (SMI) amb una reducció de la quota col·legial del 100 %.

En ambos casos s’exclou la quota de Protecció Social i,  en cas d’estar contractada, la prima d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB