Metges

Jubilació

Si tens més de 65 anys, has cessat en el teu exercici professional, però vols mantenir la teva vinculació amb el Col·legi, pots sol·licitar una reducció del 100 % de la quota col·legial.

Per tramitar aquesta reducció, és necessari:

  • Acreditar no tenir ingressos econòmics derivats de l’activitat professional mèdica.
  • Informar el CoMB, en el cas de tornar a realitzar una activitat professional retribuïda abans de complir els 70 anys, quan els professionals passen automàticament a la condició de Metges Honorífics, quedant exempts de la quota.
  • La reducció de quotes col·legials per jubilació no implica la baixa o reducció automàtica de la quota de Responsabilitat Civil Professional.
  • Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), pots contractar la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre estant jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat d’aquesta condició. Per més informació et pots a adreçar a resp_prof.
3

Certificat de l'Agència Tributària acreditatiu de què NO estàs inscrit en el cens d'obligats tributaris amb la condició de metge (epígraf 831,832 o 833). Aquest document ha d'haver estat emès com a màxim 2 mesos abans de la sol·licitud.

4

Cal retornar els talonaris d'estupefaents, en cas de tenir-ne.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB