Metges

Incapacitat Temporal per maternitat/paternitat

Si ets metge o metgessa col·legiat i has tingut un fill, pots beneficiar-te d'una reducció del 100 % de la quota col·legial mentre duri el termini d'IT per maternitat/paternitat.

1

Import de la reducció.

  • Aquesta reducció és del 100 %, ja que es passa a la condició de col·legiat sense exercici, i s'aplica sobre la part de quota col·legial.
  • No afecta ni a la quota del Programa de Protecció Social, ni a la de la pòlissa Responsabilitat Civil Professional.
  • Si preveus que no exerciràs durant un període llarg, recorda que pots sol·licitar el canvi de la pòlissa RCP a la modalitat de cobertura Reduïda. És recomanable contactar amb l'Àrea de Praxi.
2

Període d’aplicació d’aquesta reducció.

  • En cas que n'hi hagi hagut, la reducció de quota es pot iniciar amb la data de la baixa prèvia relacionada amb la Maternitat/Paternitat, i acabar en la data de la finalització de la prestació de naixement i cura del menor. Cal tenir en compte que les dates d'aquesta baixa prèvia han de ser seguides i ininterrompudes en relació amb l'esmentada prestació (de 16 setmanes amb caràcter general).
  • En canvi, la lactància, i l'excedència resten fora d'aquesta modalitat de reducció de quota.
  • En cas que t'incorporis de nou a la vida laboral abans d'exhaurir el termini d'IT per maternitat/paternitat, ho hauràs de comunicar al CoMB per tal de tornar a la situació de quota completa.
3

Quan es recomana presentar la documentació?

  • Es recomana fer tot el tràmit d'una sola vegada un cop hagi nascut el nadó, moment en què ja coneixem amb exactitud la data d'inici i la data fi. Es recalcularan les quotes retroactivament fent l'extorn corresponent.
  • En tot cas recorda presentar la teva sol·licitud abans de la data de finalització de la prestació de naixement i cura del menor, ja que altrament no es podrà tramitar la reducció de quota.
  • En cas que tinguis previst fer fraccionament del període de permís de maternitat /paternitat en diferents trams, cal que gestionis la reducció de quota al final durant el darrer tram, i aportar en aquell moment els diferents documents de resolució de l'INSS pels diversos trams gaudits.
  • Si  en cas d’estar fent el MIR demaneu pròrroga amb motiu de Maternitat/Paternitat, per mantenir els avantatges vinculats a la condició de MIR serà necessari que ens notifiqueu la nova data de finalització de la residència, adjuntant el document de prorroga on s’especifica aquesta data.
2

Document de baixa laboral on s'explicita que el motiu de la baixa és la maternitat/paternitat.

3

Document d’alta médica o de la Mútua, amb data d’inici de la baixa per risc laboral, en cas d’haver estat de baixa prèvia al part.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB

Quin import de reducció s'aplica?
Aquesta reducció és del 100 %, ja que es passa a la condició de col·legiat sense exercici, i s'aplica sobre la part de quota col·legial. No afecta ni a la quota del Programa de Protecció Social, ni a la de la pòlissa Responsabilitat Civil Professional.

Sobre quin període s'aplica aquesta reducció?
En cas que n'hi hagi hagut, la reducció de quota es pot iniciar amb la data de la baixa prèvia relacionada amb la Maternitat/Paternitat, i acabar en la data de la finalització de la prestació de naixement i cura del menor. Cal tenir en compte que les dates d'aquesta baixa prèvia han de ser seguides i ininterrompudes en relació amb l'esmentada prestació (de 16 setmanes amb caràcter general).

En canvi, la lactància i l'excedència resten fora d'aquesta modalitat de reducció de quota.

En quin moment es recomana presentar la documentació?
Es recomana fer tot el tràmit d'una sola vegada un cop hagi nascut el nadó, moment en què ja coneixem amb exactitud la data d'inici i la data fi. Es recalcularan les quotes retroactivament fent l'extorn corresponent. En tot cas, tingues en compte que has de presentar la teva sol·licitud abans de la data de finalització de la prestació de naixement i cura del menor, ja que altrament no es podrà tramitar la reducció de quota.

En cas que tinguis previst fer fraccionament del període de permís de maternitat/paternitat en diferents trams, cal que gestionis la reducció de quota al final, durant el darrer tram, i aportar en aquell moment els diferents documents de resolució de l'INSS pels diversos trams gaudits.

Al passar a Sense Exercici, cal informar al servei de Responsabilitat Civil Professional (RCP)?
Si preveus que no exerciràs durant un període llarg, recorda que pots sol·licitar el canvi de la pòlissa RCP a la modalitat de cobertura Reduïda. És recomanable contactar amb l'Àrea de Praxi.