Metges

Incapacitat Temporal per maternitat/paternitat

Si ets metge o metgessa col·legiat i has tingut un fill, pots beneficiar-te d'una reducció del 100% de la quota col·legial mentre duri el termini d'IT per maternitat/paternitat.

1

Import de la reducció.

  • Aquesta reducció és del 100 %, ja que es passa a la condició de col·legiat sense exercici, i s'aplica sobre la part de quota col·legial.
  • No afecta ni a la quota del Programa de Protecció Social, ni a la de la pòlissa Responsabilitat Civil Professional.
  • Si preveus que no exerciràs durant un període llarg, recorda que pots sol·licitar el canvi de la pòlissa RCP a la modalitat de cobertura Reduïda. És recomanable contactar amb l'Àrea de Praxi.
2

Període d’aplicació d’aquesta reducció.

  • En cas que n'hi hagi hagut, la reducció de quota es pot iniciar amb la data de la baixa prèvia relacionada amb la Maternitat/Paternitat, i acabar en la data de la finalització de la prestació de naixement i cura del menor. Cal tenir en compte que les dates d'aquesta baixa prèvia han de ser seguides i ininterrompudes en relació amb l'esmentada prestació (de 16 setmanes amb caràcter general).
  • En canvi, la lactància, i l'excedència resten fora d'aquesta modalitat de reducció de quota.
  • En cas que t'incorporis de nou a la vida laboral abans d'exhaurir el termini d'IT per maternitat/paternitat, ho hauràs de comunicar al CoMB per tal de tornar a la situació de quota completa.
3

Quan es recomana presentar la documentació?

  • Es recomana fer tot el tràmit d'una sola vegada un cop hagi nascut el nadó, moment en què ja coneixem amb exactitud la data d'inici i la data fi. Es recalcularan les quotes retroactivament fent l'extorn corresponent.
  • En tot cas recorda presentar la teva sol·licitud abans de la data de finalització de la prestació de naixement i cura del menor, ja que altrament no es podrà tramitar la reducció de quota.
  • En cas que tinguis previst fer fraccionament del període de permís de maternitat /paternitat en diferents trams, cal que gestionis la reducció de quota al final durant el darrer tram, i aportar en aquell moment els diferents documents de resolució de l'INSS pels diversos trams gaudits.
2

Document de baixa laboral on s'explicita que el motiu de la baixa és la maternitat/paternitat.

3

Document d’alta médica o de la Mútua, amb data d’inici de la baixa per risc laboral, en cas d’haver estat de baixa prèvia al part.

Per correu electrònic
a col.metges.

Presencial
Unitat d’Atenció al Col·legiat
Demana cita prèvia.
Aquest tràmit també es pot fer a les delegacions del CoMB