Seccions col·legials

Metges d'Estètica

La Secció Col·legial de Metges d’estètica es va crear amb la finalitat d’oferir formació continuada i acreditada als seus membres, la posada en comú d’aspectes que afecten l’exercici de l’activitat, i sobretot per treballar amb els òrgans de govern del CoMB per a un major reconeixement de la medicina estètica i cosmètica en l'àmbit mèdic i social.

Té com a objectius primordials aconseguir una cada vegada més acurada pràctica professional i la defensa dels interessos dels metges que practiquen la medicina estètica dins de l'àmbit del Col·legi de la província de Barcelona.

 • PresidentaDra. Petra Mª Vega López
 • VicepresidentDr. José Manuel Fernández Rodríguez
 • SecretariDr. Miguel Cervantes Sánchez
 • TresoreraDra. Carmen Torrejón Rueda
 • VocalsDra. Mercedes Campoy Sánchez
  Dr. Josep Maria Caussa Ayza
  Dr. Carlos Jarne Navalón
  Dra. Natalia Ribé Subirà
 • Implantar la presència de la Medicina Estètica i Cosmètica en les activitats de formació i de difusió del COMB com la revista, participació en taules rodones i guies de bona praxi.
 • Assessorar a les institucions oficials en la implantació de criteris per a concedir autoritzacions administratives.
 • Col·laborar amb les Societats Científiques vinculades a la Medicina Estètica i Cosmètica.
 • Informar a la Junta de Govern de les qüestions que afecten a aquesta disciplina, assessorar la població, a traves del COMB, dels tractaments que es realitzen, i alertar sobre procediments que suposin un perill per la salut.
 • Conèixer les necessitats i inquietuds del sector i poder-les canalitzar adequadament.
 • Col·laborar amb la OTA del COMB en l'acreditació i registre dels metges que s'hi dediquen.
 • Mantenir contactes amb seccions de la resta de Col·legis de Metges de Catalunya i de l'estat per plantejar i consensuar estratègies conjuntes.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88