Seccions col·legials

Metges Sèniors

La Secció Col·legial de Metges Sèniors agrupa tots aquells metges i metgesses que tenen la condició de metges honorífics i organitza activitats dirigides a conèixer la situació social i econòmica dels seus membres, i en el seu cas, procurar ajut econòmic.

La secció realitza reunions periòdiques dels seus membres de caràcter cultural o recreatiu, informa els seus membres de les disposicions legals, col·labora amb entitats que tinguin objectius semblants, i és un òrgan de consulta i d’assessorament permanent de la Junta de Govern del Col·legi de Metges.

Accés a les activitats socioculturals

 • PresidentDr. Manel Sans Segarra
 • VicepresidentDr. Lluís Carreras Berges
 • Presidents emèritsDr. Joaquim Riera i Masgrau
 • SecretàriaDra. Maria Asunción Trinxant Domènech
 • TresorerDr. Jaume Casanovas Tamayo
 • Vocals ElectesDr. Pau Casals Caus
  Dr. Albert Puig Menen
  Dr. José Antonio Fons Carceller
  Dr. José Antonio Giménez Rubio
 • Vocals AdjuntsDr. Pere Obiols Arderius
  Dr. Joan Rodenas Cerdà
  Dr. Ramón Jiménez Montoya
  Dr. Enrique Rubio García
  Dr. Magí Raich Brufau
  Dr. Josep Maria Sans Escolà
  Dr. Jaume Aguilar Matas
  Dr. Santiago Rosales Vidal-Quadras
  Dr. Ramón Pérez Latre
 • Coadjuvar amb el Col·legi de Metges de Barcelona a la protecció dels drets i dels interessos dels seus membres promovent les mesures oportunes que permetin l’ajut als econòmicament més febles i procurant l’assistència als desvalguts i als marginats.
 • Promoure i fomentar les relacions d’amistat i de companyonia entre els metges sèniors i les seves respectives famílies, i adoptar aquelles mesures que siguin més convenients per pal·liar la problemàtica inherent a la seva jubilació.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88