Seccions col·legials

Sinologia

La Secció Col·legial de Sinologia (Patologia Mamaria) té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que practiquen la Sinologia amb uns coneixements específics, dins l’àmbit del Col·legi de la província de Barcelona, d’acord amb la legislació vigent.

 • PresidentaDra. Montserrat Solà Suarez
 • SecretàriaDra. Maria de las Olas Pérez Molina
 • TresorerDr. Ernest Just Roig
 • VocalsDr. Óscar Aparicio Rodríguez
  Dra. Carmen Buqueras Bujosa
  Dr. Miguel Angel Luna Tomàs
 • Controlar les denominacions relacionades amb tots els aspectes de la Patologia Mamaria, que responguin a uns coneixements reconeguts oficialment.
 • Donat que pràcticament a tots els Hospitals Públics existeix la Patologia Mamaria sense reconeixement oficial, recolzar aquestes iniciatives perquè puguin desenvolupar la seva tasca específica.
 • Assessorar la Junta de Govern del Col·legi en els problemes derivats d’aquest tipus d’exercici professional.
 • Vetllar perquè en tots els àmbits de l’assistència, tant el diagnòstic com el terapèutic, s’assoleixin els nivells de qualitat acceptats internacionalment.
 • Assessorar a tots aquells col·legiats interessats en aquest tipus d’exercici professional.
 • Tenir cura que la informació que arribi al públic relacionada amb la Patologia Mamaria sigui correcta i respongui a la necessitat d’informació sanitària.
 • Coordinar les activitats de formació del personal sanitari.
Fes-te membre de la secció
Ens pots trobar a...
seccions
Unitat d’Atenció al Col·legiat - 93 567 88 88