Reglament

D) Òrgans de govern

Art. 4.-

1.- L’Assemblea:

Els components de l’Assemblea General seran tots els membres de la Secció.

La convocatòria de l’Assemblea General es farà una vegada l’any. Hi seran tractats tots els temes que siguin presentats per escrit, signats per dos membres de la Junta Directiva si és ordinària, i pel 10% dels membres de la Secció si és extraordinària. La convocatòria -a la qual hi constarà l’ordre del dia-, es trametrà mínim amb deu dies d’antelació, i el termini de presentació dels temes a tractar serà d’una setmana abans de ser enviada la convocatòria. Els acords es prendran per majoria simple i seran executius en el cas d’haver-hi un 40% dels membres en primera convocatòria i un 25% en segona.

 

2.- La Junta Directiva: que serà constituïda per:

  • President
  • Vicepresident
  • Secretari
  • Tresorer
  • 3 Vocals

Les funcions de cada membre de la Junta seran les corresponents al càrrec.

 

3.- Periodicitat de les Reunions de la Junta Directiva

Un mínim de dos cops l’any.
Els acords de la Secció només vincularan la Junta del Col·legi quan hagin estat assumits explícitament per aquesta.

Ens pots trobar a...

E-mail:


Telèfon:
93 567 88 88

Fes-te membre d'una secció

COMB
© Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Darrera actualització:
Inici | Contacta'ns | Avís legal | Política de Cookies | Mapa web