Dependència

Un familiar dependent, amb el algun tipus de trastorn, malaltia degenerativa pot posar en qüestió el benestar i la qualitat de vida dels metges i el seu entorn familiar. 

Per aquestes situacions de dependència, t’oferim orientació i consell social personalitzat sobre:

  • Serveis, ajuts i prestacions.
  • Recursos de la xarxa pública.
  • Conjunt d'ajuts que incorporen prestacions assistencials i econòmiques.