Unitat d’atenció al professional sanitari amb COVID-19 persistent

COVID-19 persistent

L’impacte de la pandèmia, s’ha manifestat a molts diferents nivells, també en el sistema sanitari. I, malauradament, tot i que la OMS dona per acabada la pandèmia de la COVID-19, la seva empremta segueix present en molts dels nostres professionals sanitaris. Els metges i metgesses afectats directament per COVID-19 de forma persistent i/o amb seqüeles físiques i emocionals, estan experimentant realitats dures.

Al novembre del 2020, a través del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya es va posar en marxa la Unitat d’atenció al professional sanitari amb COVID-19 persistent, per donar respostes i proporcionar una atenció més ajustada a les necessitats dels col·legiats, a nivell laboral, econòmic, emocional, etc.

Des del PPS del CoMB, mitjançant la figura de les treballadores socials, s’atén al col·legiat amb COVID-19 persistent, s’analitza la situació i es valora quina és la derivació més adient per cada cas.

Línies de suport:

Suport social
Per part de la treballadora social i amb els serveis i prestacions disponibles al PPS, adaptats a les necessitats de cada cas, sense perjudici de crear-ne de nous, si fos necessari.

Suport psicològic
Es prestarà a partir de la cartera de serveis de Fundació Galatea (Servei de Suport Emocional SEPS). Un equip de terapeutes, especialment seleccionats per la seva expertesa en l’àmbit de les afectacions derivades de la COVID-19, oferiran diferents modalitats d’atenció un cop analitzat i valorat cada cas.

Suport sobre salut laboral
A partir de la valoració d’una especialista en Medicina del Treball i Salut Laboral, la qual oferirà assessorament i/o acompanyament en els tràmits per al reconeixement de contingència professional dels metges i metgesses que hagin cursat o estiguin cursant baixa per contingència comuna. Paral·lelament, es farà l’acompanyament en el cas de reincorporació laboral amb seqüeles post COVID-19 i s’oferirà assessorament, si és necessari, per tal de valorar una incapacitat permanent secundària a aquestes seqüeles.
Per als aspectes medicolegals, l’assessorament mèdic anirà acompanyat d’assessorament legal per part de l’assessoria jurídica del CoMB-CCMC.

Suport jurídic
L’assessoria jurídica del CoMB-CCMC s’encarregarà de coordinar l’assessorament jurídic i la defensa pel que fa als tràmits de la determinació de la contingència professional i/o impugnació d’alta mèdica. I, en el seu cas, per a la determinació del grau d'invalidesa.
També oferirà assessorament sobre els aspectes econòmics derivats de la pròpia baixa i/o sobre les limitacions secundàries a la patologia (guàrdies, modificació del calendari MIR, etc.).
En el supòsit de requerir de reclamació judicial o prejudicial, s’oferirà l’opció de defensa, el cost de la qual serà assumit pel Col·legi.

Grup de suport Atenea

Grup de suport Atenea per a professionals de la salut amb COVID-19 persistent: 

Els objectius del Grup de Suport són:

  1. Oferir acompanyament emocional i psicològic per:
    • reduir l’impacte.
    • facilitar el maneig dels estats emocionals reactius que de vegades pot experimentar la persona.
  2. Promoure els processos adaptatius davant les múltiples pèrdues i la incertesa.
  3. Fomentar l’autocura.
  4. Facilitar espais de relació entre persones que experimenten situacions similars per tal que puguin esdevenir xarxa de suport, compartint coneixements i recursos.

Per informació del calendari del Grup de suport Atenea, contacta amb la Fundació Galatea al correu electrònic: fgalatea@fgalatea.org